Mød Emma. Emma er i gang med sit 2. år på Handelsgymnasiet Lolland-Falster, og er i den forbindelse blevet tilbudt at komme i 2 ugers praktik i udlandet. Emma valgte at tage af sted, fordi hun håbede, at det kunne hjælpe hende med, at finde ud af hvad hun skulle (eller ikke skulle) efter gymnasiet.

Emma tog af sted, dels fordi hun trængte til et afbræk fra skolen, og dels fordi hun var fascineret af tysk sprog og kultur. Hun syntes at praktikopholdet lød både spændende og udfordrende. Emma glædede sig til, at hun skulle i praktik, men var en smule nervøs for at skulle bo sammen med en pige, hun ikke kendte i forvejen.

Det kan være grænseoverskrindende at skulle stå på egne ben i et andet land, men ifølge Emma handler det om at sige „pyt“ og bare springe ud i det.

Emma følte at det både i skolemæssig og personlig sammenhæng gav mening at tage sit praktikophold i Tyskland, især fordi hun ved, at Tyskland er en vigtig handelspartner.

Da Emma tog afsted, var hun ikke sikker på, at hun kunne forstå andet end „skoletysk“, og i starten måtte hun også af og til have tingene forklaret et par gange, men nu føler Emma at hendes ordforråd er blevet større, og hun forstår langt mere, end da hun kom.

„…det har i den grad været vigtigt at holde tungen lige i munden, når en kollega kommer med forklaringer om hvad det er at du skal lave…,“ fortæller Emma.

Emma er i praktik i logistikvirksomheden Gödecke Eurotrans i Lübeck, hvor hun sidder i serviceafdelingen. Hun beskriver arbejdspladsen som dynamisk, og fortæller at hver medarbejder arbejder ud fra sine kompetencer. Emmas opgaver i logistikvirksomheden har bl.a. bestået af at finde aflæsningstider for lastbilerne og scanne dokumenter, og en enkelt dag har hun lært noget om virksomhedens regnskabsystem.

Emma er ifølge sig selv en arbejdshest, og hun havde forud for praktikopholdet håbet på, at kunne lave nogle af de mere kompetencekrævende opgaver for virksomheden, meget af tiden har hun imidlertid brugt på at se på og lytte, hvilket også har vist sig at være lærerigt, eftersom det er foregået på tysk.

Emma er fra sine forældres side altid blevet opmuntret til at gøre noget, hvor hun ikke er i fuld kontrol, hvilket har gjort at hun bare måtte have den ekstra oplevelse, som praktikopholdet er, med.

Efter praktikopholdet modtager Emma „Guld-beviset“, som er et bevis på, at hun har været i praktik i udlandet. Beviset kan hun vedlægge, når hun eksempelvis søger arbejde. Emma regner med fremover at gøre brug af „Guld-beviset“, som ifølge hende viser engagement, modighed og modenhed.

Se også: Praktikophold i udlandet – Er det noget for mig?

Print Friendly, PDF & Email