Den 29. februar startede projektet Femern Bælt-Uddannelseskontor officielt. Projektpartnere, samt repræsentanter fra politik og erhvervslivet, mødtes i Handwerkskammer Lübeck for at diskutere chancerne for  et fælles arbejds- og uddannelsesmarkedet i Femern Bælt-regionen.

”Mulighederne, menneskerne i Femern Bælt-regionen har, ender nu ikke længere ved grænsen“, sagde Günther Stapelfeldt, formand for Handwerkskammer Lübeck. ”Gennem den kommende tunnel vil også pendlingen til og fra arbejdet koste mindre tid, så vi ikke længere er nødt til at forlade regionen for at få en arbejds- eller uddannelsesplads“, fremhævede Stapelfeldt i sin velkomsttale.

Per Bech Grønning, leder på Jobcenter Lolland, erklærer: ”Vores samarbejde med, at unge mennesker fra Lolland-Falster får et kortere eller længere praktikophold i Tyskland, vil skabe større sammenhørighed og fælles forståelse i Femern Bælt-regionen i de kommende årtier, samt medvirke til at styrke det fælles arbejdsmarked.”

”Mens tilbuddet af uddannelsespladser i Lübeck og Ostholstein i løbet af flere år har været større end antallet af ansøgerne, er der for få uddannelsespladser i regionen Lolland-Falster. Det grænseoverskridende samarbejde er derfor til gavn for begge sider: De danske lærlinge får praktiske kendskaber i Tyskland, og de tyske virksomheder kan uddanne i de områder, hvor der allerede er opstået flaskehalsene”, erklærede Markus Dusch, formand for bestyrelsen af Agentur für Arbeit Lübeck.

Michael Bang, CELFs admininstrerende direktør fremhæver: ”Det er for CELF vigtigt, at de elever, som vi uddanner, står stærkt rustet til det kommende arbejdsmarked, et arbejdsmarked som bliver stadig mere internationalt. Danmarks største samhandelspartner er Tyskland, og vi er samtidig nabolande, så det er helt naturligt at samarbejde om et styrket grænseoverskridende arbejdsmarked. Derfor er vi meget glade for det gode samarbejde mellem parterne bag ”Femern Bælt- Uddannelseskontoret”, som netop styrker elevernes muligheder for at opnå internationale kompetencer – arbejdsgiverne efterspørger elever med ”udlands”-erfaringer.

”Danmarks og Tysklands naturlige partnerskab bliver fremmet gennem det nye projekt. Vi har et stort tilbud af lærepladser, som vi ikke kan finde lærlinge til, og som danskerne til gengæld har en stor efterspørgsel efter. Samarbejdet er derfor til gavn for begge sider“, siger Friederike C. Kühn, IHK Lübecks preses. Femern Bælt-regionens integration bliver hurtigt større, og så snart vi har tunnelen, vil den økonomiske kooperation blive endnu tættere. Kühn: „Nøglen til succesen ligger hos medarbejder, der kender de forskellige virksomhedstrukturer. Dem skal uddannes i dag.“

”Guldborgsund Kommune ser frem til et spændende samarbejde med CELF, Lolland Kommune og vores tyske partnere. En integreret arbejdsmarkedsindsats og behovet for koordinering og samarbejde i forhold til uddannelsesindsatsen er af væsentlig betydning for at løse de udfordringer, vi står overfor på arbejdsmarkedet i de kommende år, både på dansk og på tysk side. Dette samarbejdsprojekt, som vi officielt indvier i dag, er et udtryk for, at alle parterne i projektet ønsker at tage nye og innovative initiativer i brug for at sikre et velfungerende arbejdsmarked på tværs af landegrænserne”, udtaler Guldborgsund kommunes formand for Arbejdsmarkedsudvalget, René Christensen.

Print Friendly, PDF & Email